⟵ BACK TO REIKA

June 23, 09:30 Pronunciation: Self-correcting, self-monitoring, and self-improvement strategies

Bạn muốn cải thiện phát âm tiếng Anh nhưng không đến được các lớp học tốn kém, thì đây chính là chương trình hoàn hảo dành cho bạn! Tìm hiểu phương pháp tự học và cách giúp những người xung quanh phát âm tốt hơn trên chương trình trực tiếp của chúng tôi vào thứ Năm, ngày 23/06 lúc 9:30 sáng. Chuyên gia Anh ngữ Michael Alpaugh sẽ giới thiệu những mẹo hữu ích để bạn tự luyện tập và cải thiện khả năng phát âm tại nhà.
*Chương trình được thực hiện bằng tiếng Anh và phát trực tiếp trên trang Facebook của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM tại https://www.facebook.com/USConsulateHCMC

If you really want to improve your English pronunciation but don’t have the means to go to fancy English classes, then this is the perfect workshop for you! Learn how to teach yourself and others how to have better pronunciation at our informative workshop on Thursday, June 23 at 9:30am. English Language Fellow Michael Alpaugh will introduce useful strategies for you to correct, monitor, and improve your pronunciation all on your own.
*The program will be in English and live streamed on the U.S. Consulate General HCMC’s Facebook page at https://www.facebook.com/USConsulateHCMC