Tiếng cười giúp công việc trở nên thú vị, biến mỗi dự án thành nguồn cảm hứng. REIKA không chỉ là một team, mà còn là một gia đình. Ở đó, đam mê cá nhân, phát triển sự nghiệp, tinh thần khởi nghiệp & cân bằng giữa công việc/ cuộc sống là ưu tiên.

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các tài năng mới ở những vị trí sau. Thông tin chi tiết xin vui lòng email đến [email protected]

  • Tất cả
  • Intern
  • Junior
  • Senior